C C C C A+ A A- X

Коя служба ми е необходима?

СЛУЖБА „РЕГИСТРАТУРА”– Гражданско отделение и на Наказателно отделение
е мястото, където се приемат и регистрират всички постъпили в съда книжа.

СЛУЖБА „СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО”
е мястото, където можете да получите информация за всички образувани и неприключени дела. Там се организират и съхраняват всички дела. Деловодството е организирано в отделни деловодства на:
Деловодство на Гражданско отделение;
Деловодство на Наказателно отделение.

в СЛУЖБА „АРХИВ”
се съхраняват всички свършени дела и приключените деловодни книги. Службата е организирана в:
Междинна архива
Стара архива

„СЛУЖБА ПО ВРЪЧВАНЕ НА ПРИЗОВКИ И СЪДЕБНИ КНИЖА”
Организира връчването на призовки и съобщения на участници в съдебни производства.

СЧЕТОВОДСТВО
е мястото, където се правят справки за погрешно внесени държавни такси, парични гаранции, издават се удостоверения и др.

„БЮРО ЗА СЪДИМОСТ”
Приема заявления за издаване на свидетелства за съдимост на всички български граждани, с изключение на родените в чужбина.

СЛУЖБА „ДЪРЖАВНО СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ“
е службата, която реализира Изпълнителното производство като финалната фаза на съдебния процес. To прави възможно изпълнението на съдебното решение, когато длъжникът не прави това доброволно.

в СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА
се извършва вписване на искови молби, с които се завеждат дела, касаещи права върху недвижими имоти и на постановените по тези дела съдебни актове.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация