C C C C A+ A A- X

Бланки и образци

Полезни бланки в заповедното производство:

Утвърдени образци на Министерство на правосъдието във връзка със заповедното производство:

1.Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК;

2.Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК;

Полезни бланки, ползвани по граждански дела:

1.Молба за издаване на заверен препис от влязъл в сила съдебен акт;

2.Молба за издаване на влязло в сила съдебно решение и изпълнителен лист;

3.Молба за издаване на изпълнителен лист;

4.Молба за издаване на незаверен препис;

5.Молба за разрешение за теглене от влог на дете, не навършило 14 години;

6.Молба за разрешение за теглене от влог на дете между 14 и 18 години;

7.Декларация за материално и гражданско състояние;

8.Молба за представяне по делото на документ/вносна бележка за платена държавна такса;

9.Молба за издаване на удостоверение за прекратен граждански брак;

10.Съобщение за прекратен граждански брак.

Полезни бланки, ползвани по наказателни дела:

1.Молба за издаване на заверен препис от влязъл в сила съдебен акт;

2.Молба за ксерокопие от документ по дело;

3.Молба за издаване на изпълнителен лист;

4.Молба за издаване на съдебно удостоверение.

Полезни бланки на Бюро за съдимост

1.Заявление за издаване на свидетелство за съдимост на лице, родено в Р.България;

2.Изрично писмено пълномощно

Полезни бланки в изпълнителното производство:

1.Молба за образуване на изпълнително дело;

1А.Молба за образуване на изпълнително дело (опростена);

2.Молба за образуване на обезпечително производство;

3.Молба за издаване на удостоверение за наличие, респ. липса на изпълнителни дела – за физическо лице;

4.Молба за издаване на удостоверение за наличие, респ. липса на изпълнителни дела – за юридическо лице;

5.Молба за представяне на вносна бележка по изпълнително дело за извършване на справка от взискател (за проучване имуществото на длъжника);

6.Молба за представяне на платежно нареждане за внесена сума по дълга (за длъжници по изпълнителни дела);

7.Наддавателно предложение за физически лица;

8.Наддавателно предложение за юридически лица;

9.Молба за посочване на начин на изпълнение;

10.Бланкетна молба за друго искане.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация