C C C C A+ A A- X

Декларации по ЗПКОНПИ

Р Е Г И С Т Ъ Р 2021 г.
на подадените декларации за имущество и интереси от служителите през 2021 година
на Районен съд-Димитровград
Дата Вх.№ от общия регистър на Районен съд-Димитровград Вид на декларацията Част I-ва и/или II-ра Три имена на декларатора
2 23.02.2021г. 261350 ежегодна І и ІІ част Дарина Минкова Петрова
3 14.04.2021г. 324 ежегодна І част Мария Господинова Генова
4 14.04.2021г. 325 ежегодна ІІ част Мария Господинова Генова
5 13.04.2021г. 303 ежегодна І част Петя Вълканова Николова
6 13.04.2021г. 304 ежегодна ІІ част Петя Вълканова Николова
7 16.04.2021г. 403 ежегодна І и ІІ част Валентина Иванова Гостодинова
8 13.04.2021г. 305 ежегодна І част Таня Иванова Зъмбарова
9 13.04.2021г. 306 ежегодна ІІ част Таня Иванова Зъмбарова
10 23.02.2021г. 261356 ежегодна І и ІІ част Диян Янков Янков
11 22.04.2021г. 489 ежегодна І и ІІ част Добринка Динева Терзиева
12 11.05.2021г. 713 ежегодна І и ІІ част Антоанета Ангелова Господинова
13 11.05.2021г. 714 ежегодна І и ІІ част Димитрина Анастасова Янева
14 12.05.2021г. 733 ежегодна І и ІІ част Елена Костадинова Гайтанска
15 14.04.2021г. 338 ежегодна І и ІІ част Силвия Иванова Димова
16 10.05.2021г. 706 ежегодна І и ІІ част Силвия Иванова Николова
17 23.02.2021г. 261354 ежегодна І  част Зорница Станкова Господинова
18 23.02.2021г. 261355 ежегодна ІІ част Зорница Станкова Господинова
19 22.02.2021г. 261345 ежегодна І и ІІ част Теодора Гочева Димитрова
20 12.05.2021г. 750 ежегодна І и ІІ част Веселина Тенева Дякова
21 22.02.2021г. 261346 ежегодна І и ІІ част Илиана Милкова Димитрова
22 13.04.2021г. 301 ежегодна І част Димитринка Атанасова Иванова
23 13.04.2021г. 302 ежегодна ІІ част Димитринка Атанасова Иванова
24 15.02.2021г. 261144 ежегодна І и ІІ част Пламена Стефанова Дянкова
25 19.02.2021г. 261276 ежегодна І и ІІ част Евгения Георгиева Милева
26 11.05.2021г. 715 ежегодна І и ІІ част Гергана Маркова Боботанова
27 18.05.2021г. 859 при напускане І и ІІ част Таня Йорданова Радичева
28 06.01.2021г. 260064 встъпителна І Гергана Маркова Боботанова
29 06.01.2021г. 260065 встъпителна ІІ Гергана Маркова Боботанова
           
  Лица. не подали декларация при напускане    
1 Ангелина Желязкова Сарова      
           
Р Е Г И С Т Ъ Р 2020 г.
на подадените декларации за имущество и интереси от служителите през 2021 година
на Районен съд-Димитровград
Дата Вх.№ от общия регистър на Районен съд-Димитровград Вид на декларацията Част I-ва и/или II-ра Три имена на декларатора
1 22.04.2020г. 3319 годишна І Елена Колева Колева-Петкова
2 22.04.2020г. 3320 годишна  ІІ Елена Колева Колева-Петкова
3 24.04.2020г. 3362 годишна І Мария Господинова Генова
4 24.04.2020г. 3363 годишна ІІ Мария Господинова Генова
5 24.04.2020г. 3365 годишна І Дарина Минкова Петрова
6 24.04.2020г. 3366 годишна ІІ Дарина Минкова Петрова
7 27.04.2020г. 3379 годишна І Валентина Иванова Гостодинова
8 27.04.2020г. 3380 годишна  ІІ Валентина Иванова Гостодинова
9 04.05.2020г. 3461 годишна І Петя Вълканоав Николова
10 04.05.2020г. 3462 годишна  ІІ Петя Вълканоав Николова
11 04.05.2020г. 3479 годишна І Добринка Динева Терзиева
12 04.05.2020г. 3480 годишна ІІ Добринка Динева Терзиева
13 27.04.2020г. 3489 годишна І Димитрина Анастасова Янева
14 05.05.2020г. 3491 годишна ІІ Димитрина Анастасова Янева
15 05.05.2020г. 3499 годишна І Силвия Иванова Димова
16 05.05.2020г. 3500 годишна ІІ Силвия Иванова Димова
17 05.05.2020г. 3497 годишна І Силвия Иванова Николова
18 05.05.2020г. 3498 годишна ІІ Силвия Иванова Николова
19 05.05.2020г. 3445 годишна І Зорница Станкова Господинова
20 11.05.2020г. 3446 годишна ІІ Зорница Станкова Господинова
21 11.05.2020г. 3550 годишна І Теодора Гочева Димитрова
22 11.05.2020г. 3551 годишна ІІ Теодора Гочева Димитрова
23 11.05.2020г. 3552 годишна І Илиана Милкова Димитрова
24 11.05.2020г. 3553 годишна ІІ Илиана Милкова Димитрова
25 12.05.2020г. 3569 годишна І Таня Иванова Зъмбарова
26 12.05.2020г. 3570 годишна ІІ Таня Иванова Зъмбарова
27 12.05.2020г. 3572 годишна І Диян Янков Янков
28 12.05.2020г. 3573 годишна ІІ Диян Янков Янков
29 12.05.2020г. 3574 годишна І Таня Йорданова Радичева
30 12.05.2020г. 3576 годишна ІІ Таня Йорданова Радичева
31 13.05.2020г. 3598 годишна І Антоанета Ангелова Господинова
32 13.05.2020г. 3599 годишна ІІ Антоанета Ангелова Господинова
33 13.05.2020г. 3603 годишна І Веселина Тенева Дякова
34 13.05.2020г. 3602 годишна ІІ Веселина Тенева Дякова
35 13.05.2020г. 3604 годишна І Димитринка Атанасова Иванова
36 13.05.2020г. 3605 годишна ІІ Димитринка Атанасова Иванова
37 14.05.2020г. 3637 годишна І Ангелина Желязкова Сарова
38 14.05.2020г. 3638 годишна ІІ Ангелина Желязкова Сарова
39 15.05.2020г. 3669 годишна І Елена Костадинова Гайтанска
40 15.05.2020г. 3670 годишна ІІ Елена Костадинова Гайтанска
41 21.07.2020г. 6072 встъпителна І и ІІ  Пламена Стефанова Дянкова
42 08.10.2020г. 260970 встъпителна І и ІІ  Евгения Георгиева Милева
           
Р Е Г И С Т Ъ Р 2018 и 2019г.
на подадените декларации за имущество и интереси от служителите през 2021 година
на Районен съд-Димитровград
Дата Вх.№ от общия регистър на Районен съд-Димитровград Вид на декларацията Част I-ва и/или II-ра Три имена на декларатора
2 05.06.2018г. 7033 встъпителна  ІІ З.С.Г.
3 05.06.2018г. 7034 встъпителна І и ІІ Т.Г.Д.
4 05.06.2018г. 7035 встъпителна І и ІІ Д.М.П.
5 05.06.2018г. 7053 встъпителна І и ІІ А.А.Г.
6 05.06.2018г. 7070 встъпителна  ІІ Е.К.К.
7 05.06.2018г. 7071 встъпителна І и ІІ М.Г.Г.
8 06.06.2018г. 7096 встъпителна І и ІІ Т.Й.Р.
9 06.06.2018г. 7097 встъпителна  ІІ В.И.Г.
10 06.06.2018г. 7100 встъпителна І и ІІ П.В.Н.
11 06.06.2018г. 7101 встъпителна І и ІІ Д.А.И.
12 06.06.2018г. 7102 встъпителна І и ІІ Ж.С.Ж.
13 06.06.2018г. 7103 встъпителна І и ІІ Д.Д.Т.
14 06.06.2018г. 7018 встъпителна І и ІІ Д.А.Я.
15 07.06.2018г. 7185 встъпителна І и ІІ Д.Я.Я.
16 07.06.2018г. 7187 встъпителна І и ІІ С.И.Д.
17 07.06.2018г. 7216 встъпителна І и ІІ Е.К.Г.
18 08.06.2018г. 7249 встъпителна І и ІІ Т.И.З.
19 08.06.2018г. 7250 встъпителна І и ІІ В.Т.Д.
20 08.06.2018г. 7267 встъпителна І З.С.Г.
21 08.06.2018г. 7136 встъпителна І и ІІ А.Ж.С.
22 08.06.2018г. 7286 встъпителна І Е.К.К.
23 08.06.2018г. 7290 встъпителна І В.И.Г.
24 19.07.2018г. 9074 встъпителна І и ІІ Т.П.Г.
25 09.10.2018г. 11785 напускане І и ІІ Т.П.Г
26 21.12.2018г. 15057 напускане II Ж.С.Ж
27 28.12.2018г. 15147 встъпителна I С.И.Н
28 28.12.2018г. 15148 встъпителна II С.И.Н
29 12.04.2019 г. 4428 годишна І Д.М.П
30 12.04.2019 г. 4429 годишна  ІІ Д.М.П
31 15.04.2019 г. 4430 годишна І А.В.К
32 15.04.2019 г. 4431 годишна ІІ А.В.К
33 23.04.2019 г. 4843 годишна І М.Г.Г
34 23.04.2019 г. 4844 годишна ІІ М.Г.Г
35 23.04.2019 г. 4845 годишна І З.С.Г
36 23.04.2019 г. 4846 годишна  ІІ З.С.Г
37 23.04.2019 г. 4884 годишна І Т.Г.Д
38 23.04.2019 г. 4887 годишна І В.И.Г
39 23.04.2019 г. 4888 годишна ІІ В.И.Г
40 24.04.2019 г. 4922 годишна І Е.К.К
41 24.04.2019 г. 4924 годишна ІІ Е.К.К
42 25.04.2019 г. 4932 годишна І Д.Я.Я
43 25.04.2019 г. 4933 годишна ІІ Д.Я.Я
44 25.04.2019 г. 4936 годишна ІІ Т.Г.Д
45 25.04.2019 г. 4998 годишна І и ІІ Д.А.И
46 25.04.2019 г. 4999 годишна І С.И.Д
47 25.04.2019 г. 5000 годишна І и ІІ Т.И.З
48 07.05.2019 г. 5196 годишна І Д.А.Я
49 07.05.2019 г. 5197 годишна ІІ Д.А.Я
50 07.05.2019 г. 5198 годишна І и ІІ Т.И.Р
51 08.05.2019 г. 5203 годишна І и ІІ П.В.Н.
52 09.05.2019 г. 5259 годишна І и ІІ С.И.Н
53 09.05.2019 г. 5260 годишна І А.А.Г
54 09.05.2019 г. 5307 годишна І и ІІ Д.Д.Т
55 13.05.2019 г. 5388 годишна І и ІІ Е.К.Г
56 13.05.2019 г. 5390 годишна ІІ А.А.Г
57 13.05.2019 г. 5391 годишна І и ІІ А.Ж.С
58 14.05.2019 г. 5481 годишна І и ІІ В.Т.Д
59 14.05.2019 г. 5482 годишна ІІ С.И.Д

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация