C C C C A+ A A- X

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Р Е Г И С Т Ъ Р 2023г
на подадените декларации за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ от служителите за 2022 година
на Районен съд-Димитровград
           
Дата Вх.№ от общия регистър на Районен съд-Димитровград Вид на декларацията Част I-ва и/или II-ра Три имена на декларатора
1 30.01.2023г. 693 ежегодна І и ІІ част Елена Колева Колева-Петкова
2 23.02.2023г. 607 ежегодна І и ІІ част Пламена Стефанова Дянкова
3 27.02.2023г. 1421 встъпителна І и ІІ част Румен Иванов Найденов
4 28.02.2023г. 1452/1452 ежегодна І и ІІ част Илиана Милкова Димитрова
5 13.03.2023г. 1700 ежегодна І и ІІ част Теодора Гочева Димитрова
6 20.03.2023г. 1928/1927 ежегодна І и ІІ част Добринка Динева Терзиева
7 23.03.2023г. 2043 ежегодна І и ІІ част Валентина Иванова Гостодинова
8 23.03.2023г. 2062/2063 ежегодна І и ІІ част Дарина Минкова Петрова
9 27.03.2023г. 2148 ежегодна І и ІІ част Силвия Иванова Димова
10 30.03.2023г. 2261/2262 ежегодна І и ІІ част Петя Вълканова Николова
11 05.04.2023г. 2117/2118 ежегодна І и ІІ част Деян Янков Янков
12 05.04.2023г. 2453/2454 ежегодна І и ІІ част Зорница Станкова Господинова
13 05.04.2023г. 2458/2459 ежегодна І и ІІ част Мария Господинова Генова
14 07.04.2023г. 2502 ежегодна І и ІІ част Евгения Георгиева Милева
15 07.04.2023г. 2500 ежегодна І и ІІ част Елена Костадинова Гайтанска
16 05.04.2023г. 2543/2544 ежегодна І и ІІ част Таня Иванова Зъмбарова
17 19.04.2023г. 2742/2743 ежегодна І и ІІ част Димитринка Атанасова Иванова 
18 15.05.2023г. 3484 ежегодна І и ІІ част Гергана Маркова Боботанова
19 15.05.2023г. 3483 ежегодна І и ІІ част Антоанета Ангелова Господинова
20 19.05.2023г. 3652 ежегодна І и ІІ част Силвия Иванова Николова
21 10.02.2023 1033 при напускане І част Димитрина Анастасова Янева
22 10.02.2023 1032 при напускане ІІ част Димитрина Анастасова Янева
           
  В Районен съд-Димитровград всички служители са подали декларации.

 

Р Е Г И С Т Ъ Р 2022г.
на подадените декларации за имущество и интереси от служителите за 2021 година
на Районен съд-Димитровград

 

 

 

 

 

 

Дата

Вх.№ от общия регистър на Районен съд-Димитровград

Вид на декларацията

Част I-ва и/или II-ра

Три имена на декларатора

1

20.04.2022г.

2773

ежегодна

І и ІІ част

Елена Колева Колева-Петкова

2

10.05.2022

3160

ежегодна

І и ІІ част

Дарина Минкова Петрова

3

27.04.2022г.

2888

ежегодна

І част

Мария Господинова Генова

4

27.04.2022г.

2889

ежегодна

ІІ част

Мария Господинова Генова

5

28.04.2022

2902

ежегодна

І част

Петя Вълканова Николова

6

28.04.2022

2903

ежегодна

ІІ част

Петя Вълканова Николова

7

13.05.2022

3290

ежегодна

І и ІІ част

Валентина Иванова Гостодинова

8

04.05.2022

3037

ежегодна

І част

Таня Иванова Зъмбарова

9

04.05.2022

3038

ежегодна

ІІ част

Таня Иванова Зъмбарова

10

27.04.2022г.

2898

ежегодна

І и ІІ част

Диян Янков Янков

11

27.04.2022г.

2874

ежегодна

І и ІІ част

Добринка Динева Терзиева

12

10.05.2022

3172

ежегодна

І и ІІ част

Антоанета Ангелова Господинова

13

12.05.2022

3211

ежегодна

І и ІІ част

Димитрина Анастасова Янева

14

09.05.2022

3100

ежегодна

І и ІІ част

Елена Костадинова Гайтанска

15

13.05.2022

3244

ежегодна

І и ІІ част

Силвия Иванова Димова

16

12.05.2022

3204

ежегодна

І и ІІ част

Силвия Иванова Николова

17

27.04.2022г.

2896

ежегодна

І  част

Зорница Станкова Господинова

18

27.04.2022г.

2897

ежегодна

ІІ част

Зорница Станкова Господинова

19

10.05.2022

3157

ежегодна

І и ІІ част

Теодора Гочева Димитрова

20

11.05.2022

3190

ежегодна

І и ІІ част

Веселина Тенева Дякова

21

27.04.2022г.

2857

ежегодна

ІІ част

Илиана Милкова Димитрова

22

27.04.2022г.

2856

ежегодна

І част

Илиана Милкова Димитрова

23

28.04.2022

2904

ежегодна

І част

Димитринка Атанасова Иванова

24

28.04.2022

2905

ежегодна

ІІ част

Димитринка Атанасова Иванова

25

04.05.2022

3039

ежегодна

І и ІІ част

Пламена Стефанова Дянкова

26

26.4.2022г.

2846

ежегодна

І и ІІ част

Евгения Георгиева Милева

27

05.05.2022

3099

ежегодна

І и ІІ част

Гергана Маркова Боботанова

 

 

 

 

 

 

 

В Районен съд-Димитровград всички служители са подали декларации в законоустановения срок

 

 

 

Р Е Г И С Т Ъ Р 2021 г.
на подадените декларации за имущество и интереси от служителите през 2021 година
на Районен съд-Димитровград

Дата

Вх.№ от общия регистър на Районен съд-Димитровград

Вид на декларацията

Част I-ва и/или II-ра

Три имена на декларатора

2

23.02.2021г.

261350

ежегодна

І и ІІ част

Дарина Минкова Петрова

3

14.04.2021г.

324

ежегодна

І част

Мария Господинова Генова

4

14.04.2021г.

325

ежегодна

ІІ част

Мария Господинова Генова

5

13.04.2021г.

303

ежегодна

І част

Петя Вълканова Николова

6

13.04.2021г.

304

ежегодна

ІІ част

Петя Вълканова Николова

7

16.04.2021г.

403

ежегодна

І и ІІ част

Валентина Иванова Гостодинова

8

13.04.2021г.

305

ежегодна

І част

Таня Иванова Зъмбарова

9

13.04.2021г.

306

ежегодна

ІІ част

Таня Иванова Зъмбарова

10

23.02.2021г.

261356

ежегодна

І и ІІ част

Диян Янков Янков

11

22.04.2021г.

489

ежегодна

І и ІІ част

Добринка Динева Терзиева

12

11.05.2021г.

713

ежегодна

І и ІІ част

Антоанета Ангелова Господинова

13

11.05.2021г.

714

ежегодна

І и ІІ част

Димитрина Анастасова Янева

14

12.05.2021г.

733

ежегодна

І и ІІ част

Елена Костадинова Гайтанска

15

14.04.2021г.

338

ежегодна

І и ІІ част

Силвия Иванова Димова

16

10.05.2021г.

706

ежегодна

І и ІІ част

Силвия Иванова Николова

17

23.02.2021г.

261354

ежегодна

І  част

Зорница Станкова Господинова

18

23.02.2021г.

261355

ежегодна

ІІ част

Зорница Станкова Господинова

19

22.02.2021г.

261345

ежегодна

І и ІІ част

Теодора Гочева Димитрова

20

12.05.2021г.

750

ежегодна

І и ІІ част

Веселина Тенева Дякова

21

22.02.2021г.

261346

ежегодна

І и ІІ част

Илиана Милкова Димитрова

22

13.04.2021г.

301

ежегодна

І част

Димитринка Атанасова Иванова

23

13.04.2021г.

302

ежегодна

ІІ част

Димитринка Атанасова Иванова

24

15.02.2021г.

261144

ежегодна

І и ІІ част

Пламена Стефанова Дянкова

25

19.02.2021г.

261276

ежегодна

І и ІІ част

Евгения Георгиева Милева

26

11.05.2021г.

715

ежегодна

І и ІІ част

Гергана Маркова Боботанова

27

18.05.2021г.

859

при напускане

І и ІІ част

Таня Йорданова Радичева

28

06.01.2021г.

260064

встъпителна

І

Гергана Маркова Боботанова

29

06.01.2021г.

260065

встъпителна

ІІ

Гергана Маркова Боботанова

 

 

 

 

 

 

 

Лица. не подали декларация при напускане

 

 

1

Ангелина Желязкова Сарова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р Е Г И С Т Ъ Р 2020 г.
на подадените декларации за имущество и интереси от служителите през 2021 година
на Районен съд-Димитровград

Дата

Вх.№ от общия регистър на Районен съд-Димитровград

Вид на декларацията

Част I-ва и/или II-ра

Три имена на декларатора

1

22.04.2020г.

3319

годишна

І

Елена Колева Колева-Петкова

2

22.04.2020г.

3320

годишна

 ІІ

Елена Колева Колева-Петкова

3

24.04.2020г.

3362

годишна

І

Мария Господинова Генова

4

24.04.2020г.

3363

годишна

ІІ

Мария Господинова Генова

5

24.04.2020г.

3365

годишна

І

Дарина Минкова Петрова

6

24.04.2020г.

3366

годишна

ІІ

Дарина Минкова Петрова

7

27.04.2020г.

3379

годишна

І

Валентина Иванова Гостодинова

8

27.04.2020г.

3380

годишна

 ІІ

Валентина Иванова Гостодинова

9

04.05.2020г.

3461

годишна

І

Петя Вълканоав Николова

10

04.05.2020г.

3462

годишна

 ІІ

Петя Вълканоав Николова

11

04.05.2020г.

3479

годишна

І

Добринка Динева Терзиева

12

04.05.2020г.

3480

годишна

ІІ

Добринка Динева Терзиева

13

27.04.2020г.

3489

годишна

І

Димитрина Анастасова Янева

14

05.05.2020г.

3491

годишна

ІІ

Димитрина Анастасова Янева

15

05.05.2020г.

3499

годишна

І

Силвия Иванова Димова

16

05.05.2020г.

3500

годишна

ІІ

Силвия Иванова Димова

17

05.05.2020г.

3497

годишна

І

Силвия Иванова Николова

18

05.05.2020г.

3498

годишна

ІІ

Силвия Иванова Николова

19

05.05.2020г.

3445

годишна

І

Зорница Станкова Господинова

20

11.05.2020г.

3446

годишна

ІІ

Зорница Станкова Господинова

21

11.05.2020г.

3550

годишна

І

Теодора Гочева Димитрова

22

11.05.2020г.

3551

годишна

ІІ

Теодора Гочева Димитрова

23

11.05.2020г.

3552

годишна

І

Илиана Милкова Димитрова

24

11.05.2020г.

3553

годишна

ІІ

Илиана Милкова Димитрова

25

12.05.2020г.

3569

годишна

І

Таня Иванова Зъмбарова

26

12.05.2020г.

3570

годишна

ІІ

Таня Иванова Зъмбарова

27

12.05.2020г.

3572

годишна

І

Диян Янков Янков

28

12.05.2020г.

3573

годишна

ІІ

Диян Янков Янков

29

12.05.2020г.

3574

годишна

І

Таня Йорданова Радичева

30

12.05.2020г.

3576

годишна

ІІ

Таня Йорданова Радичева

31

13.05.2020г.

3598

годишна

І

Антоанета Ангелова Господинова

32

13.05.2020г.

3599

годишна

ІІ

Антоанета Ангелова Господинова

33

13.05.2020г.

3603

годишна

І

Веселина Тенева Дякова

34

13.05.2020г.

3602

годишна

ІІ

Веселина Тенева Дякова

35

13.05.2020г.

3604

годишна

І

Димитринка Атанасова Иванова

36

13.05.2020г.

3605

годишна

ІІ

Димитринка Атанасова Иванова

37

14.05.2020г.

3637

годишна

І

Ангелина Желязкова Сарова

38

14.05.2020г.

3638

годишна

ІІ

Ангелина Желязкова Сарова

39

15.05.2020г.

3669

годишна

І

Елена Костадинова Гайтанска

40

15.05.2020г.

3670

годишна

ІІ

Елена Костадинова Гайтанска

41

21.07.2020г.

6072

встъпителна

І и ІІ 

Пламена Стефанова Дянкова

42

08.10.2020г.

260970

встъпителна

І и ІІ 

Евгения Георгиева Милева

 

 

 

 

 

 

Р Е Г И С Т Ъ Р 2018 и 2019г.
на подадените декларации за имущество и интереси от служителите през 2021 година
на Районен съд-Димитровград

Дата

Вх.№ от общия регистър на Районен съд-Димитровград

Вид на декларацията

Част I-ва и/или II-ра

Три имена на декларатора

2

05.06.2018г.

7033

встъпителна

 ІІ

З.С.Г.

3

05.06.2018г.

7034

встъпителна

І и ІІ

Т.Г.Д.

4

05.06.2018г.

7035

встъпителна

І и ІІ

Д.М.П.

5

05.06.2018г.

7053

встъпителна

І и ІІ

А.А.Г.

6

05.06.2018г.

7070

встъпителна

 ІІ

Е.К.К.

7

05.06.2018г.

7071

встъпителна

І и ІІ

М.Г.Г.

8

06.06.2018г.

7096

встъпителна

І и ІІ

Т.Й.Р.

9

06.06.2018г.

7097

встъпителна

 ІІ

В.И.Г.

10

06.06.2018г.

7100

встъпителна

І и ІІ

П.В.Н.

11

06.06.2018г.

7101

встъпителна

І и ІІ

Д.А.И.

12

06.06.2018г.

7102

встъпителна

І и ІІ

Ж.С.Ж.

13

06.06.2018г.

7103

встъпителна

І и ІІ

Д.Д.Т.

14

06.06.2018г.

7018

встъпителна

І и ІІ

Д.А.Я.

15

07.06.2018г.

7185

встъпителна

І и ІІ

Д.Я.Я.

16

07.06.2018г.

7187

встъпителна

І и ІІ

С.И.Д.

17

07.06.2018г.

7216

встъпителна

І и ІІ

Е.К.Г.

18

08.06.2018г.

7249

встъпителна

І и ІІ

Т.И.З.

19

08.06.2018г.

7250

встъпителна

І и ІІ

В.Т.Д.

20

08.06.2018г.

7267

встъпителна

І

З.С.Г.

21

08.06.2018г.

7136

встъпителна

І и ІІ

А.Ж.С.

22

08.06.2018г.

7286

встъпителна

І

Е.К.К.

23

08.06.2018г.

7290

встъпителна

І

В.И.Г.

24

19.07.2018г.

9074

встъпителна

І и ІІ

Т.П.Г.

25

09.10.2018г.

11785

напускане

І и ІІ

Т.П.Г

26

21.12.2018г.

15057

напускане

II

Ж.С.Ж

27

28.12.2018г.

15147

встъпителна

I

С.И.Н

28

28.12.2018г.

15148

встъпителна

II

С.И.Н

29

12.04.2019 г.

4428

годишна

І

Д.М.П

30

12.04.2019 г.

4429

годишна

 ІІ

Д.М.П

31

15.04.2019 г.

4430

годишна

І

А.В.К

32

15.04.2019 г.

4431

годишна

ІІ

А.В.К

33

23.04.2019 г.

4843

годишна

І

М.Г.Г

34

23.04.2019 г.

4844

годишна

ІІ

М.Г.Г

35

23.04.2019 г.

4845

годишна

І

З.С.Г

36

23.04.2019 г.

4846

годишна

 ІІ

З.С.Г

37

23.04.2019 г.

4884

годишна

І

Т.Г.Д

38

23.04.2019 г.

4887

годишна

І

В.И.Г

39

23.04.2019 г.

4888

годишна

ІІ

В.И.Г

40

24.04.2019 г.

4922

годишна

І

Е.К.К

41

24.04.2019 г.

4924

годишна

ІІ

Е.К.К

42

25.04.2019 г.

4932

годишна

І

Д.Я.Я

43

25.04.2019 г.

4933

годишна

ІІ

Д.Я.Я

44

25.04.2019 г.

4936

годишна

ІІ

Т.Г.Д

45

25.04.2019 г.

4998

годишна

І и ІІ

Д.А.И

46

25.04.2019 г.

4999

годишна

І

С.И.Д

47

25.04.2019 г.

5000

годишна

І и ІІ

Т.И.З

48

07.05.2019 г.

5196

годишна

І

Д.А.Я

49

07.05.2019 г.

5197

годишна

ІІ

Д.А.Я

50

07.05.2019 г.

5198

годишна

І и ІІ

Т.И.Р

51

08.05.2019 г.

5203

годишна

І и ІІ

П.В.Н.

52

09.05.2019 г.

5259

годишна

І и ІІ

С.И.Н

53

09.05.2019 г.

5260

годишна

І

А.А.Г

54

09.05.2019 г.

5307

годишна

І и ІІ

Д.Д.Т

55

13.05.2019 г.

5388

годишна

І и ІІ

Е.К.Г

56

13.05.2019 г.

5390

годишна

ІІ

А.А.Г

57

13.05.2019 г.

5391

годишна

І и ІІ

А.Ж.С

58

14.05.2019 г.

5481

годишна

І и ІІ

В.Т.Д

59

14.05.2019 г.

5482

годишна

ІІ

С.И.Д

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация