C C C C A+ A A- X

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР”

Дата на публикуване 1 април 2020 Последна редакция 27 май 2020 Обяви и конкурси Отпечатай

Районен Съд – Димитровград, на основание чл.343, ал.1 от ЗСВ и Заповед № РД-13-96/26.03.2020г. ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР”, при условията на чл.67, ал.1 вр. чл.68, ал.1, вр. чл.70, ал.1 от КТ.

І.         1. Основни задължения за длъжността: Подготовка на дела за разглеждане в съдебни заседания, изготвяне на протоколи от съдебни заседания, съдебни книжа, привежда в изпълнение съдебни актове и др.

  1. Размер на основната заплата: 752 лева.
  2. Минимални изисквания: - завършено средно образование.
  3. Специфични изисквания - отлични умения и познания по общи деловодни техники, работа със стандартно офис оборудване, машинопис; отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация.

ІІ. Начин на провеждане на конкурса: четири етапа: по документи, теоретически изпит, практически изпит, събеседване - с оценки по шестобалната система.

ІІІ. Необходими документи: заявление за участие (по образец); декларации по чл.141, ал.2 от ПАС (по образец); декларация от кандидата за липсата на обстоятелства по чл.107а, ал.1 от КТ (по образец); автобиография (по образец); заверено копие от диплома за завършено образование; свидетелство за съдимост-оригинал; копие от трудова книжка или други документи за удостоверяване на трудов стаж; медицинско свидетелство за постъпване на работа; удостоверение от специализирано психиатрично заведение за липсата на душевно заболяване; копия от документи за придобити други квалификации, препоръки (по желание).

ІV. Срок за подаване на документите: 1 месец от датата на публикацията, в служба „Регистратура” на РС-Димитровград, всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа.

  1. Място за съобщения във връзка с конкурсите: таблото за обявления в Районен Съд-Димитровград, както и на сайта: https://dimitrovgrad-rs.justice.bg

VІ. Допълнителна информация: тел. 0391/66930

Необходими документи за кандидатстване:

Заявление по образец
Автобиография
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Декларация по чл. 141, ал. 2, т. 1 от ПАС
Декларация по чл. 141, ал. 2, т. 2 от ПАС

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация