C C C C A+ A A- X

Конкурс за длъжността „Призовкар“

Дата на публикуване 8 октомври 2015 Последна редакция 10 септември 2019 Обяви и конкурси Отпечатай

Заповед на Председателя на РС-Димитровград за обявяване на конкурс за длъжност призовкар

ОБЯВЛЕНИЕ

Районен Съд – Димитровград, на основание чл.343, ал.1 от ЗСВ и Заповед №РД-13-234/05.10.2015г. ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „ПРИЗОВКАР”, при условията на чл.67, ал.1 от КТ.

І.       1. Основни задължения: Връчване на призовки, съобщения и съдебни книжа.

  1. Размер на основната заплата: 443 лева.
  2. Минимални изисквания: –   завършено средно образование. Специфични изисквания – компютърна грамотност.

ІІ. Начин на провеждане на конкурса: три етапа: по документи, теоретико-практически тест, събеседване – с оценки по шестобалната система.

ІІІ. Необходими документи: – заявление за участие в конкурса (по образец)

– декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от право да заема определена длъжност по чл. 136, ал. 2, т. 1 от ПАС (по образец).

– декларация по чл. 136, ал. 1, т. 2 от ПАС за липсата на обстоятелства по чл. 131 от ПАС (по образец); – декларация от кандидата за липсата на обстоятелства по чл. 107а, ал. 1 от КТ (по образец).- автобиография (по образец);

– копие от лична карта;

– заверено копие от диплома за завършено образование;

– свидетелство за съдимост;

– копие от трудова книжка или други документи за удостоверяване на трудов стаж;

– медицинско свидетелство за постъпване на работа;

– удостоверение от специализирано психиатрично заведение за липсата на душевно заболяване;

– копия от документи за придобити други квалификации, препоръки (по желание на кандидата).;

ІV. Срок за подаване на документите: 1 месец от датата на публикацията, в служба „Регистратура” на РС-Димитровград – ет.2, стая 20 – Регистратура, всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа.

  1. Място за съобщения във връзка с конкурсите: таблото за обявления в Районен Съд-Димитровград, както и на сайта: www.rs-dimitrovgrad.com.

VІ. Допълнителна информация: тел. 0391/66930

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация